Produkter

Neralitys nuvarande huvudprodukt är en online on-demand lärplattform för medicintekniska ingenjörer i Sverige, där utbildning sker inom ämnen så som tillämpad elsäkerhet, kvalitetsledning, medicintekniska regelverk med mera.

För mer information se nedan eller kontakta oss på info@nerality.ai
Bild genererad av DeepAI