Minerva

Onlinekurser inom medicinteknik

Bild på en dator och telefon som visar Minervas inloggningssida

Minerva är en on-demand lärplattform för medicintekniska ingenjörer med tidseffektiva och interaktiva kurser med möjligheten att pausa, avsluta och återuppta när det passar ingenjören, på grundläggande och fördjupningsnivå där kompetensen dokumenteras.

Tanken är att Minerva ska vara en grundsten i vårdgivarens ledningssystem för kompetens för att enkelt planera, utföra och följa upp kompetensutvecklingen hos de medicintekniska ingenjörerna. Den förenklar bedömningen av kompetens i ledningens genomgång och kraven som ställs på vårdgivare enligt HSLF-FS 2021:52.

Arbetsgivare kan nu skapa skräddarsydda kursplaner som inkluderar interaktion, kunskapsprov och certifikat efter godkänd kurs som även kan användas i medarbetarsamtalen. Dessutom får alla tillgång till hela lärplattformens kursutbud för de som inte kan få nog av att utvecklas.

Idén för Minerva väcktes under år 2019 av skaparna till MTPodden* och startades år 2023 med visionen att harmonisera kunskap och kompetens inom det medicintekniska området för alla som kommer i kontakt med medicinteknik i sitt arbete runt om i Sverige.

Kunskap inkluderar vilja och förmåga; vi hjälper dig att bygga på förmågan.

[* MTPodden: en podcast för medicintekniker inom sjukvården samt alla andra intresserade av medicinteknik.]

Bild på en telefon som visar Minervas kurssida

Exempel på vårt kursutbud:

Medicinteknisk säkerhet
Praktisk elsäkerhet på sjukhus
Kvalitetsledning enligt 13485, för MT-ingenjörer
ESD
Introduktion till MDR
Ekonomiska aktörer till MDR
Riskklassificering enligt MDR
Riskhantering enligt ISO 14971
Vad är anmälda organ
Egentillverkning enligt MDR
IT-nätverk
IT-säkerhet

Demovideo på lärplattformen Minerva (betaversion).

Ingår i vår tjänst

Åtkomst för samtliga medarbetare till alla kurser i lärplattformen.
Kunskapskontroll med certifikat – inte bara ett bevis på deltagande.
Periodisk rapport till chefen för översikt av fortbildningen på avdelningen.
Möjlighet att göra om kurser varje år för att inhämta delar man inte tagit in första gången.
Kontinuerligt flöde av nya kurser och uppdaterade versioner av befintliga kurser vid förändringar i branschen/regelverk/standarder.
Möjlighet att önska framtida kurser och ge feedback om existerande.
Mindre miljöpåverkan jämfört med traditionella kurser.

Övriga tjänster

Skräddarsydda kurser för just er, exempelvis av ert kvalitetsledningssystem.
Konsulttjänster, exempelvis inom kvalitetsledningssystem, workshops eller kurser.
Färgad bakgrundsbild abstrakt blåa och gröna vågor

Kurser

Skräddarsydda, tidseffektiva, interaktiva kurser online, on demand.

Kunskapstester & certifikat

Kompetenskontroller och dokumenterade bevis för genomförande och förståelse av kurserna som genomförts.

Rapporter

Statusrapporter med regelbunden intervall till chef där fortbildning kan bedömas.