Tjänster

Nerality erbjuder rådgivnings- och konsulttjänster inom regelverksuppfyllande, kvalitetsledning och medicintekniska produkter.

Vi har erfarenhet både inom privat och offentlig sektor, och lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med vårdgivare.

Ring oss på +46 (0)76-598 34 90 eller maila oss på info@nerality.ai för att boka ett förutsättningslöst möte för diskussion av dina behov.
Bild genererad av DeepAI

Vi erbjuder tjänster som är skräddarsydda för vårdgivare inom hälso- och sjukvård och estetiska kliniker som använder medicintekniska produkter i sin verksamhet.

Vi kan supporta i ett tidigt skede med uppbyggnad av kvalitetsledningssystem som inkluderar säker användning av medicinteknik och även stötta med det fortlöpande arbetet med kvalitetsledning, samt allt däremellan.

Vi lägger stor vikt på att det ska vara ett samarbete och en bra relation mellan oss och kunden för att få störst effekt.


Vi kan stötta inom följande områden:

EU förordningarMedical Device Regulation och In Vitro Diagnostic Regulation.
Nationella förordningarBland annat SOSFS 2011:9, HSLF-FS 2021:52 och HSLF-FS 2021:32.
RutinerUpprättande och revidering av rutiner enligt internationella standarder.
KvalitetsledningssystemUpprättande av ett effektivt kvalitetsledningssystem.
InternrevisionExtern internrevision av ert kvalitetsledningssystem.
UtbildningarSkräddarsydda utbildningar inom kvalitetsledning och säker medicinteknik.
Färgad bakgrundsbild abstrakt blåa och gröna vågor

Det är oundvikligt att bedriva vård idag utan medicinteknik. Vi på Nerality är experter på kvalitetsledning för vårdgivare och medicintekniska produkter. Det är den kombinationen som gör att vi sticker ut.

Elina Broman, VD Nerality