Konsulttjänster

Nerality har specialistkunskap inom regulatorisk uppfyllnad för verksamheter som hanterar medicintekniska produkter både inom offentlig och privat sektor. Vi hjälper gärna att svara på frågor ni har i just er verksamhet!

Vi har en lång erfarenhet inom den medicintekniska branschen och framförallt så brinner vi för det vi gör och att effektivisera!

Kontakta gärna oss genom att maila info@nerality.ai för mer information eller för en gratis offertförfrågan.

Exempel på uppdrag vi kan hjälpa med:

Regelverksuppfyllnad enligt internationella och nationella författningar så som MDR och HSLF-FS 2021:52.
Skapa och revidera rutiner enligt internationella standarder så som kvalitetsledning och riskhantering.
Bygga ett kvalitetsledningssystem för att bevara kvalitet och nöjda kunder i er verksamhet.
Revidera utvalda delar av ert kvalitetsledningssystem.
Internrevision av ert existerande kvalitetsledningssystem för ISO 9001 och ISO 13485, exempelvis inför en externrevision för certifiering.
Utbildning inom ämnen som regulatoriska frågeställningar, internationella standarder och medicinteknisk säkerhet.
Färgad bakgrundsbild abstrakt blåa och gröna vågor